Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

1062 38bb 500
Reposted fromgivemedinosaurtea givemedinosaurtea viahrafn hrafn
heavencanwait
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz"
Reposted fromjaskier jaskier viahrafn hrafn
heavencanwait
6222 084f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaZiomeczek Ziomeczek
heavencanwait
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viaZiomeczek Ziomeczek
heavencanwait
4390 7d97 500
heavencanwait
Oto człowiek, którego dusza umarła, a ciało czeka, żeby do niej dołączyć.
— Heather Morris
heavencanwait

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viaohfucktycznie ohfucktycznie
heavencanwait
Szczerość nie zawsze popłaca na początku znajomości w tym sensie, by zapewniła jej trwanie, popłaca natomiast, jeśli chcemy się przekonać, czy warto, by trwała.
— Elaine N. Aron
Reposted frommaybeyou maybeyou
heavencanwait
Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
Reposted fromlabellavita labellavita viaEldharjarr Eldharjarr
heavencanwait
Ile ja bym dał, byle o tym nie myśleć.
— paktofonika
Reposted fromlabellavita labellavita viaEldharjarr Eldharjarr

February 27 2020

heavencanwait
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
heavencanwait
Czy należy mieć takie uwielbienie dla osób, które może tego nie są warte ?
— Ludzie Bezdomni, S. Żeromski
heavencanwait
Poczucie, że się nie istnieje, jednak dość skutecznie zaniża samoocenę.
— Wojciech Kuczok - Widmokrąg
heavencanwait
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz"
heavencanwait
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
heavencanwait
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
heavencanwait
jebać to, ale w sumie samo się jebie automatycznie.
heavencanwait
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
heavencanwait
Potrzebuję się wykrzyczeć, wypłakać, wrzeszczeć na cały świat, że mnie boli i nie daję rady.
— i.need.you.moblo.pl
heavencanwait
Czasami myślę, że lepiej nigdy nie pytać dlaczego.
— i chyba dobrze myśle.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl