Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

heavencanwait
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
heavencanwait
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viazoou zoou
heavencanwait
Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromimradioactive imradioactive viazoou zoou
heavencanwait
5447 ffc0
Reposted fromimradioactive imradioactive viazoou zoou
heavencanwait
Żal za tym, czego się nie zrobiło, jest gorszy niż jakiekolwiek błędy, które popełniamy, doświadczając różnych rzeczy.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
heavencanwait
Właściwie to nie wiem, dlaczego jest tak, że w konkursie na swojego ulubionego człowieka nie występujemy w roli faworyta.
— Chujowa Pani Domu
heavencanwait
Czasem już tak jest, że chcemy tych rzeczy, które są dla nas z pozoru całkowicie nie osiągalne.
— Valentina Fast – Royal. Miłość z aksamitu
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
heavencanwait
Wstydziłam się moich łez, ale nikt i tak nie zwracał na mnie uwagi.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
heavencanwait
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viaawakened awakened

October 16 2019

heavencanwait
Żałuję, że nie odeszłam, kiedy pierwszy raz zawiodłeś moje zaufanie. Żałuję tych setnych szans, które Ci dawałam i tego, że za każdym razem wierzyłam w to, że się zmienisz.

Reposted bylottibluebellthegirlwiththedarkside
heavencanwait
Nie chcę już na Ciebie czekać, nie chcę już o Tobie myśleć, nie chcę już za Tobą tęsknić. Nie chcę Cię już kochać.
To trudne, to skomplikowane, to niemożliwe.
— nie chcę.
Reposted bylottibluebellimpulsiveedreamadreamszydera
heavencanwait
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
heavencanwait
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
heavencanwait
Zawsze masz jedną nogę w dwóch miejscach. Nigdy nie możesz być naprawdę szczęśliwa, bo jak tylko wyjedziesz, to jesteś dwie sobą, i gdzie byś nie była, to jedna połowa ciebie woła do drugiej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
heavencanwait
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
heavencanwait
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
heavencanwait
Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. 
— Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie
Reposted fromObscurity Obscurity vianiskowo niskowo
heavencanwait
"Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia". Antoni Kępiński
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
heavencanwait
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted bypchamtensyfniedonaprawieniaKawaiiNamidapumpkinsoupcotarskycontigodancingwithaghost
heavencanwait
- Masz już jakiś plan?
- Przedawkować, podciąć sobie żyły, a potem się powiesić.
- Wszystko na raz?
- Żeby przypadkiem nie zostało to zinterpretowane jako wołanie o pomoc.
— Sarah Kane – Psychoza 4.48
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl