Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

heavencanwait
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
heavencanwait
A morał z tej bajki jest krótki i niektórym znany. Pragniemy tego, czego akurat nie mamy.
heavencanwait
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
heavencanwait
każda od razu wie czy chce przelecieć, poślubić czy zabić faceta.
— californication
heavencanwait

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn vianiedonaprawienia niedonaprawienia
heavencanwait
heavencanwait
2931 8e75
Reposted fromyannim yannim viaalexandrious alexandrious
heavencanwait
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
heavencanwait
Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli.
— Andrzej Majewski
Reposted fromavooid avooid viaxsneakyx xsneakyx
heavencanwait
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viasmokingtime smokingtime
heavencanwait
1015 44eb 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazupamarzen zupamarzen
heavencanwait
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupamarzen zupamarzen
heavencanwait
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazupamarzen zupamarzen
heavencanwait
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
heavencanwait
Powrotów nie będzie Co było nie wróci, wiem Nie spotkamy się już więcej To los. Tak chciał los.
— Ślad
heavencanwait
5882 3683 500
Reposted fromobliviate obliviate viaalexandrious alexandrious
heavencanwait
W nieśmiałości, samotności tęskno
Odpływają najpiękniejsze lata

— Ralph Kaminski - Kosmiczne energie
Reposted fromirmelin irmelin
heavencanwait
Nie widziałam Cię już 
od miesiąca.

I nic. 
Jestem może bledsza,

Trochę śpiąca, 
trochę bardziej milcząca,

Lecz widać można żyć 
bez powietrza.
— Miłość, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
heavencanwait
Wszyscy mamy blizny, zbieramy je przez całe życie. Blizny po dziecinnych upadkach i szkolnych bójkach, po wyciętym wyrostku i po dziecku wyjętym z brzucha w chwili, kiedy jego serce przestawało już bić. Blizny po chwilach, gdy ciała nas zawodziły, nie spełniając naszych oczekiwań. I blizny wewnątrz, niewidoczne. (...) Tych blizn nie pokazujemy nikomu, bo gdy je pokazujemy, ludzie odwracają głowy i zmieniają temat, a w najlepszym przypadku rozpoczynają licytację.
— znalezione
Reposted byjesienzyciadreamadreamdysjux
heavencanwait
Człowiek musi być wystarczająco dojrzały aby przyznać się do swoich błędów, wystarczająco inteligentny aby coś z nich wynieść i wystarczająco silny aby je naprawić.
— John C.Maxwell
Reposted bypareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl